اخبار مرکز

سه شنبه 17 اسفند 1395

برگزاری جشنواره "خوشمزه پول در بیار"

جشنواره "خوشمزه پول در بیار" توسط مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویان محترم رشته مدیریت صنعتی در تاریخ 16 اسفند در دانشکده علوم پایه برگزار شد.

دوشنبه 22 آذر 1395

کارگاه آموزشی آشناسازی جوانان با محیط کسب و کار، رزومه نویسی، مصاحبه استخدامی

اولین کارگاه آموزشی آشناسازی جوانان با محیط کسب و کار، رزومه نویسی، مصاحبه استخدامی توسط شرکت صنایع غذایی نستله در دانشگاه برگزار شد.

شنبه 22 آبان 1395

زیست‌شتاب قزوین در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.

نخستین زیست‌شتاب قزوین با همکاری سه جانبه پارک علم و فناوری استان قزوین، اداره کل محیط زیست استان و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در محل دانشگاه برگزار شد.

چهارشنبه 12 آبان 1395

برگزاری پیش رویداد استارت آپ ویکند محیط زیستی دردانشکده محیط زیست کرج 11 آبان

پیش رویداد همایش زیست شتاب قزوین (استارت آپ ویکند محیط زیستی) در تاریخ 11 آبانماه در دانشکده کرج برگزار شد.

سه شنبه 4 آبان 1395

برگزاری پیش رویداد زیست شتاب قزوین (استارت آپ ویکند محیط زیستی) در تاریخ 9 آبان

پیش رویداد همایش استارت آپ ویکند تخصصی محیط زیست در تاریخ 9 آبانماه در دانشگاه برگزار می شود.

نکته روز

اگر فرصت در نمی زند
پس یک در بسازید

اطلاعات تماس

قزوین - انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - مجتمع دانشگاه -ساختمان آینده پژوهی - مرکز توسعه کارآفرینی    کدپستی 96818 - 34148

تلفن: 33901876- 028