چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393

برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی بدون فراموشی در مرکز کارآفرینی

مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری موسسه ذهن برتر برگزار می کند

تافل: شنبه ها از ساعت 9 الی 13 - در سه جلسه- هزینه 40 هزار تومان

کتاب 504: دوشنبه ها از ساعت 9 الی 13 - در سه جلسه - هزینه 40 هزار تومان

کتاب 1100: چهارشنبه ها از ساعت 9 الی 13 - در شش جلسه - هزینه 80 هزار تومان

مدرس دوره ها: استاد خانجانپور

محل ثبت نام: طبقه دوم ساختمان آینده پژوهی - مرکز کارآفرینی دانشگاه 8371765   -   8371766

 

آمار بازدید : 3160 بروزرسانی : نسخه قابل چاپ