شنبه 1 شهریور 1393

حمایت مرکز کارآفرینی دانشگاه از 5 طرح پژوهشی فناورانه دانشجویان

در آخرین جلسه کمیته کارآفرینی ضمن بررسی طرحهای ارائه شده با حمایت از 5 طرح جهت تجاری سازی موافقت به عمل آمد.

این طرحهای پژوهشی که توسط دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در قالب تشکیل هسته های پژوهشی با همکاری دانشجویان و اساتید دانشگاه ارئه شده ، طراحی و تولید محصولات دانش بنیان و توانمند سازی دانشجویان در زمینه اقتصاد مبتنی بر دانش فنی در اولویت اهداف و برنامه های می باشد. شایان ذکر است که مرکز کارآفرینی آمادگی دارد طرحها و ایده های فناورانه دانشجویان دانشگاه را در قالب تشکیل هسته های پژوهشی بعد از بررسی و تصویب در کمیته کارآفرینی دانشگاه مورد حمایت قرار دهد.

طرحهای پژوهشی مورد حمایت:

1- طراحی و ساخت دستگاه همیار گوش ناشنوایان

2- طراحی و ساخت روبات گچکار

3- طراحی و ساخت دستگاه دوره کننده مگس میوه خوار

4- پروژه طراحی جمع کننده توان بسامد رادیویی با استفاده از کاواک

5- پیاده سازی نمونه برداری زیر نرخ نایکوئیست مبتنی بر حسگری فشرده  

 

تماس با کارشناس مرکز:33901765

آمار بازدید : 1793 بروزرسانی : نسخه قابل چاپ