دوشنبه 31 شهریور 1393

بازدید مجری طرح پایش مراکز رشد از مرکز رشد واحدهای فناوری

سرکار خانم مجیب مسئول طرح پایش مراکز رشد به همراه همکاران خود از مرکز رشد دانشگاه بازدید نمودند

طرح پایش مراکز رشد کشور توسط انجمن علمی پارک های علم و فناوری و با همکاری دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا میگردد. هدف از این طرح، افزایش بهره وری به واسطه ی ارزیابی عملکرد مراکز رشد کشور می باشد. در این راستا مجری طرح، سرکار خانم مهندس مجیب، صبح روز یکشنبه 30 شهریور ماه، ضمن بازدید از مرکز رشد به گفتگو با اعضای ستاد و واحدهای مرکز  پرداختند

آمار بازدید : 1896 بروزرسانی : نسخه قابل چاپ