دوشنبه 14 مهر 1393

برگزاری اولین نمایشگاه دانش بنیان و صنایع تک استان قزوین

اولین نمایشگاه دانش بنیان و صنایع تک استان قزوین از تاریخ 15 الی 18 مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار می گردد.

در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای دانشگاهیان و صنایع استان در زمینه دانش بنیان جهت بازدید برقرار می باشد. مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نیز از طرف دانشگاه در این نمایشگاه شرکت نموده است. بدینوسیله از کلیه دانشجویان ، اساتید و کارمندان دانشگاه جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت به عمل می آید.

ساعت بازدی 15 الی 21 شب

تاریخ نمایشگاه 15 الی 18 مهرماه

آمار بازدید : 1637 بروزرسانی : نسخه قابل چاپ