شنبه 10 آبان 1393

فراخوان انتخاب کارآفرین و فناور برتر دانشگاه

مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه با همکاری معاونت پژوهشی نسبت به انتخاب فناور برتر دانشگاه اقدام نموده است. متقاضیان می توانند مدارک خود را تا 17/8/1393 به مرکز کارآفرینی تحویل دهند.

انتخاب و تقدیر از اساتید و دانشجویان کارافرین و فناور برتر

شیوه نامه انتخاب فناور برتر

1- ثبت اختراع ملی و بین المللی تایید شده توسط سازمان پژوهشهای صنعتی ایران (هر اختراع 5 امتیاز و حداکثر 10 امتیاز)

2- راه اندازی کسب و کار در قالب شرکت یا موسسه فناور و دانش بنیان یا موسسات فرهنگی و فنی حرفه ای (20 امتیاز)

3- کسب رتبه در جشنواره های معتبر کارافرینی یا فناوری(10 امتیاز)

4- چاپ کتاب یا مقاله در مجلات یا کنفرانسهای معتبر در موضوع فناوری یا کارافرینی (10 امتیاز)

5- دارنده گواهینامه دوره های مهارتی و تدریس دوره های آموزش مهارتهای عملی، کارافرینی و فناوری های نوین (5 امتیاز)

6- فعالیت موثر در تدوین طرحهای کارافرینی ، فناوری و طرح کسب و کار  (10 امتیاز)

7- همکاری موثر در  مشاوره و برگزاری فعالیتهای فناورانه و کارافرینانه (10 امتیاز)

8- انجام پروژه های صنعتی و کاربردی و ارتباط با صنایع و بازار کار (20)

9- فعالیت و همکاری با مرکز رشد واحدهای فناوری و مرکز کارآفرینی (10 امتیاز)

نکته مهم: انتخاب استاد برتر فناور از میان اساتید شاغل در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام می گیرد، و دانشجوی فناور نیز باید در حال حاضر شاغل به تحصیل در این دانشگاه و یا از فارغ التحصیلان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و در حال حاضر شاغل به تحصیل در دانشگاههای دیگر باشد.

حداقل امتیاز برای انتخاب اساتید فناور برتر: 60 امتیاز

حداقل امتیاز برای انتخاب دانشجوی فناور برتر: 40 امتیاز

 کلیه فعالیتهای انجام شده  می بایست در بازه زمانی سه سال اخیر منتهی به 31/6/1393 قرار داشته باشد.

ضمنا به استحضار می رساند  که اساتید و دانشجویان برتر بر اساس موارد فوق در کمیته کارافرینی  انتخاب خواهند شد و در هفته پژوهش از آنها تجلیل می گردد .

آمار بازدید : 1747 بروزرسانی : نسخه قابل چاپ