چهارشنبه 5 آذر 1393

راه اندازی دوباره گروه پژوهشی خودرو سیمرغ زیر نظر مرکز کارآفرینی

اولین جلسه این گروه روز شنبه 8 آذرماه برگزار می شود

این گروه پژوهشی که زیر نظر مرکز کارآفرینی شروع به کار خواهد نمود در زمینه طراحی و ساخت انواع خودروهای برقی فعالیت خواهد نمود. لذا به این منظور اولین جلسه شروع به کار آن روز شنبه 8 آذرماه از ساعت 11:30 الی 13 در محل کارگاههای عمومی برگزار می گردد. کلیه دانشجویان متقاضی می توانند جهت عضویت در این پروژه در محل مورد نظر حضور به هم رسانند.

آمار بازدید : 1717 بروزرسانی : نسخه قابل چاپ