شنبه 24 مهر 1395

درج اطلاعات فناوری در سامانه ارزیابی فناوری

لطفاً جهت درج اطلاعات به سایت irantechhub.ir مراجعه فرمایند.

به اطلاع پژوهشگران و فناوران محترم می رساند ضمن درج اطلاعات خود در سایت irantechhub.ir  جهت شرکت در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار آمادگی خود را به مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز توسعه کارآفرینی اعلام فرمایند.