یکشنبه 2 آبان 1395

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه نمایشگاه جشنواره علمی- دانشجویی حرکت در دانشگاه

مراسم افتتاحیه نمایشگاه علمی- دانشجویی نهمین جشنواره حرکت در دانشگاه امروز یکشنبه 2 آبان ماه با حضور رئیس دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه در میدان ملل دانشگاه برگزار شد.

جشنواره حرکت هر ساله در دو بخش دانشگاهی و ملی برگزار می شود که هر کدام دوسطح رقابتی و نمایشگاهی دارد  که این نمایشگاه  به مدت سه روز با مشارکت 20 انجمن علمی در میدان ملل دانشگاه برپا شده است. شایان ذکر است نمایندگانی از مرکز رشد واحدهای فناوری و مرکز توسعه کارآفرینی در جشنواره فوق شرکت نموده و ضمن معرفی تیم های فعال در این مرکز، دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.

 

 

 

 

گفتنی است مراسم اختتاحیه جشنواره حرکت روز دوشنبه 3 آبان ماه با معرفی برترین ها پابان خواهد یافت.