شنبه 29 آبان 1395

فرخوان شرکت در نشست دانشجو و صنعت

نخستین نشست دانشجو و صنعت، به همت مرکز رشد واحدهای فناوری و مرکز توسعه ی کارآفرینی دانشگاه برگزار می شود.

مدیر شایسته ی ملی میهمان نشست دانشجو و صنعت

نخستین نشست دانشجو و صنعت، به همت مرکز رشد واحدهای فناوری و توسعه ی کارآفرینی دانشگاه و با هدف آشنایی دانشجویان با فضای اقتصادی و بازار کار کشور دوشنبه 1 آذر ساعت 12-10 در تالار اجتماعات ساختمان آینده پژوهی برگزار می شود.

 نخستین رویداد از سلسله نشست های دانشجو و صنعت  میزبان سید محمد موسوی مدیرعامل شرکت فیروز از مدیران موفق و کارآفرینان نمونه ی کشور است.

ثبت نام رایگان از طریق سایت رسمی نشست: ikiu.cf