چهارشنبه 15 دی 1395

برگزاری اولین جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر INNOCUP

اولین جشنواره نوآوری و کسب و کار خواجه نصیر INNOCUP از آذر تا دی ماه سالجاری در دانشگاه خواجه نصیر برگزار خواهد شد (پوستر پیوست).