یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

اهداء جوایز جشنواره خوشمزه پول در بیار

مراسم اهداء جوایز جشنواره خوشمزه پول در بیار در محل ساختمان مرکز رشد برگزار شد.

مراسم اهداء جوایز جشنواره خوشمزه پول در بیار به هفت تیم منتخب دانشجویی و عوامل محترم اجرایی و همچنین به داوران محترم در محل اتاق جلسات مرکز توسعه کارآفرینی برگزار شد. ابتدا آقای دکتر فریدونی بعنوان دوار، صحبت هایی در مورد کارآفرینی و هدف از برگزاری جشنواره توضیح فرمودند و در ادامه به روند امتیاز دهی و انتخاب تیم های برتر اشاره نمودند. در انتها به نماینده تیم های منتخب جوایز اهداء گردید.