یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

برگزاری سیمنار آموزش و کارآفرینی

همزمان با دهه سرآمدی آموزشی، سمینار آموزش کار آفرینی با همکاری دفتر آموزش های آزاد و مجازی و مرکز رشد واحد ها فناور دانشگاه با هدف آشنایی با مقوله کارآفرینی و کسب و کار روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه در تالار اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار شد.

این سمینار با بیان دیدگاه و دلایل اهمیت این موضوع  توسط مدرس برتر حوزه کارآفرینی آقای دکتر فریدونی آغاز گردید. وی ابراز امیدواری کرد که این سمینار آغازی برای دیگر برنامه­ های مشابه و حرکت به سمت ارتقا بخش های مختلف دانشگاه باشد.

بیان الزامات و دستاوردهای مهم حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین با ذکر نمونه های موفق از کارآفرینان برتر، بخش دیگری از سخنرانی ایشان بود. یکی از نتایج، بحث توجه به فراهم شدن بسترهای مناسب تری است که مسئولیت فراهم کردن، با اولویت های متفاوت، متوجه دانشگاه ها، سازمان ها و صنایع، اعضا هیات علمی و دانشجویان است. در این میان دانشگاه ها لازم است با رهبری و راهبری مناسب،  ارتقا ساختار سازمانی، میل به سوی فرهنگ کارآفرینانه، طرح و توصیه همکاری با ایده های منتهی به کارآفرینی، تقویت اصل ابتکار عمل و استقلال مالی، گسترش ارتباط با سازمان و صنایع،‏ حمایت از صاحبان ایده، ‏نوآوران و کارآفرینان و کاهش بروکراسی و تمرکز زدایی و بازدیدهای متناسب دانشجویان از سازمان ها و صنایع بسترهای ساختاری مناسب را فراهم سازند.

در ادامه آقای مهندس علی سروش مدیر عامل شرکت صنایع مگاترونیک شریف آریو و همچنین آقای هادی یوسفی بنیانگذار ایده الو لامپ به بیان شیوه های رسیدن به آموزش های کارآفرینانه و همچنین راه های ممکن جهت ایجاد گشایش در استقلال بیشتر مالی پرداختند.