شنبه 25 آبان 1392

عدم برگزاری کارگاه آموزشی بورس در تاریخ 26/8/1392

گارگاه آموزشی بورس این هفته برگزار نمی گردد

بنا بر اعلام مرکز کارآفرینی دانشگاه . جلسه چهارم دوره آموزشی بورس که قرار بود در تاریخ یکشنبه 26/8/1392 در دانشگاه برگزار گردد به هفته آینده موکول گردید.

آمار بازدید : 1869 بروزرسانی : نسخه قابل چاپ