نمایش خبر - برگزاری جشنواره غذا
سه شنبه 15 اسفند 1396

برگزاری جشنواره غذا

جشنواره غذا توسط مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویان محترم در تاریخ 14 اسفند در دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

 

مرکز توسعه کارآفرینی با همکاری انجمن علمی دانشجویان در راستای توسعه فرهنگ ارزش آفرینی و آموزش کسب و کار جشنواره غذا در ساعت 16-9 روز دوشنبه مورخ 14 اسفند در سالن دانشکده فنی ومهندسی با استقبال خوب و پرشور برگزار کرد. در این جشنواره 14 تیم دانشجویی 4-3 نفره شرکت داشتند. شایان ذکر است این جشنواره توسط هیأت داوران امتیاز دهی شد و قرار است به تیم های منتخب جوایز نقدی اهداء گردد.