سه شنبه 15 اسفند 1396

برگزاری جشنواره غذا

جشنواره غذا توسط مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویان محترم در تاریخ 14 اسفند در دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

 

مرکز توسعه کارآفرینی با همکاری انجمن علمی دانشجویان در راستای توسعه فرهنگ ارزش آفرینی و آموزش کسب و کار جشنواره غذا در ساعت 16-9 روز دوشنبه مورخ 14 اسفند در سالن دانشکده فنی ومهندسی با استقبال خوب و پرشور برگزار کرد. در این جشنواره 14 تیم دانشجویی 4-3 نفره شرکت داشتند. شایان ذکر است این جشنواره توسط هیأت داوران امتیاز دهی شد و قرار است به تیم های منتخب جوایز نقدی اهداء گردد.