مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : افتتاح وبگاه مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه

زمان ارسال خبر : شنبه 13 مهر 1392

از امروز (13 مهرماه 1392) وبگاه مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه افتتاح شد، امید است با افتتاح این وبگاه افراد دارای ایده و خوش فکر بتوانند با مشاوره های این مرکز به افراد کارآفرینی تدیل شوند.

وبگاه مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در نظر دارد اخبار و اطلاعات تازه حوزه کارآفرینی را با سرعت و دقت در اختیار کلیه افراد مشتاق به کارآفرینی دانش بنیان قرار دهد. و ضمن برقراری ارتباط موثر با مخاطب ها از نظرات و پیشنهادات مفید آنها نیز در این زمینه بهره مند گردد. امید است با کمک و همفکری کلیه دوستان این مرکز در انجام رسالت خود موفق گردد