مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : بازدید رئیس سازمان انرژی های نو از مرکز کارآفرینی دانشگاه

زمان ارسال خبر : یکشنبه 9 آذر 1393

جناب آقای دکتر ریاست محترم سازمان انرژی های نو (سانا) از مرکز کارآفرینی دانشگاه بازدید نمودند.

در این بازدید که در تاریخ 8 آذرماه صورت پذیرفت دکتر آموردلی و همکاران ایشان در سانا ، ریاست و معاونین دانشگاه ، دکتر خانمحمدی نماینده محترم ابهر در مجلس شورای اسلامی و مهندس حبیبی معاون عمرانی استاندار و دکتر درافشانی معاون برنامه ریزی استانداری قزوین از طرحهای پژوهشی در حال اجرای مرکز کارآفرینی در زمینه انرژی های نو بازدید نمودند. در پایان بازدید جلسه گفتگو و هم اندیشی در رابطه با گسترش فعالیتهای پژوهشی در حوزه انرژی های نو در دفتر مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار گردید.