مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : اهداء جوایز جشنواره خوشمزه پول در بیار

زمان ارسال خبر : یکشنبه 10 اردیبهشت 1396

مراسم اهداء جوایز جشنواره خوشمزه پول در بیار در محل ساختمان مرکز رشد برگزار شد.

مراسم اهداء جوایز جشنواره خوشمزه پول در بیار به هفت تیم منتخب دانشجویی و عوامل محترم اجرایی و همچنین به داوران محترم در محل اتاق جلسات مرکز توسعه کارآفرینی برگزار شد. ابتدا آقای دکتر فریدونی بعنوان دوار، صحبت هایی در مورد کارآفرینی و هدف از برگزاری جشنواره توضیح فرمودند و در ادامه به روند امتیاز دهی و انتخاب تیم های برتر اشاره نمودند. در انتها به نماینده تیم های منتخب جوایز اهداء گردید.