مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : فراخوان برگزاری مسابقه

زمان ارسال خبر : سه شنبه 19 اردیبهشت 1396

مسابقه "یک نیاز یک راه حل" با همکاری انجمن علمی مدیریت صنعتی در روز دوشنبه 25 اردیبهشت ساعت 10 صبح در سالن آمفی تئاتر علوم پایه همراه با جوایز نقدی برگزار خواهد شد.

در راستای توسعه کارآفرینی و شناسایی و حمایت از ایده های نو، مسابقه " یک نیاز یک راه حل" با همکاری انجمن علمی مدیریت صنعتی همراه با جوایز نقدی 5 میلیون و 3 میلیون ریالی ساعت 10 روز دوشنبه 25 اردیبهشت در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار خواهند کرد. از عموم دانشجویان محترم دعوت می شود در مسابقه خویش شرکت نموده و ایده های خود را اعلام نمایند.