مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت

زمان ارسال خبر : سه شنبه 25 اردیبهشت 1397

چهارمین جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت» در راستای آشنا ساختن اقشار علمی کشور با حوزه دریا و با هدف زمینه سازی تامین نیروی انسانی خلاق و کارآمد برای آینده این صنعت مهم از تاریخ 1 تا 3 آبان ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

چهارمین جشنواره ملی «دریا مسیر پیشرفت» در راستای آشنا ساختن اقشار علمی کشور با حوزه دریا و با هدف زمینه سازی تامین نیروی انسانی خلاق و کارآمد برای آینده این صنعت مهم از تاریخ 1 تا 3 آبان ماه سالجاری برگزار خواهد شد. فایل آیین نامه از پایگاه اطلاع رسانی جشنواره irandarya.com/tec قابل دریافت است. علاقمندان می توانند جهت ارائه طرحهای فناورانه، فرم های خلاصه طرح را تکمیل و به همراه مستندات حداکثر تا 31 مرداد سال 97 از طریق زیر به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

info@irandarya.com، فاکس 02188615510