مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : اولین مرکز نوآوری فناوری های ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی گردید

زمان ارسال خبر : سه شنبه 25 اردیبهشت 1397

اولین مرکز نوآوری فناوری های ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف حمایت از استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان، مخترعین و افراد نوآور و تولید کنندگان داخلی در حوزه فناوری های ورزشی (سخت افزاری، نرم افزاری، خدمات ورزشی) راه اندازی گردید.

اولین مرکز نوآوری فناوری های ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف حمایت از استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان، مخترعین و افراد نوآور و تولید کنندگان داخلی در حوزه فناوری های ورزشی (سخت افزاری، نرم افزاری، خدمات ورزشی) راه اندازی گردید.

تلفن 88747793- 88747884-88747836- فاکس 88739092