معرفی مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه

مرکز کارآفرینی دانشگاه بین المللی امام خمینی  از سال 1391 با انگیزه اشاعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در محیط دانشگاه و اقشار دانشگاهی و سپس تعمیم آن در بین آحاد جامعه با استفاده از روش های پیشرفته پژوهشی و آموزشی فعالیت شوع نموده است.

ترویج فرهنگ کارآفرینی، ترغیب دانشگاهیان به آموزش کارآفرینی و گسترش تحقیقات تفصیلی در خصوص کارآفرینان از اهم اهداف این مرکز و برنامه ریزی جهت تربیت اساتید کارآفرین، انتقال دستاوردهای تحقیقی در خصوص کارآفرینی، شناسایی کارآفرینان برتر، کمک به ایجاد شرکتهای دانش بنیان و کمک به رفع محدودیت ها در مسیر توسعه کارآفرینی از مهم ترین برنامه های مرکز به شمار می رود. مرکز کارآفرینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  سعی دارد تا ضمن اشتغال یک سری از شرکتهای مبتنی بر علوم در اقتصاد محلی منطقه ای و ملی چشم انداز دانشگاه را به مثابه مولد بنگاه های زایشی معرفی کند.
 

آمار بازدید : 6183 بروزرسانی : چهارشنبه 17 مهر 1392 - 09:29:25