تیم توربین بادی

این تیم که متشکل از دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه می باشند در زمینه طراحی و ساخت توربین بادی جهت استفاده از انرژی باد برای تولید برق فعالیت می نمایند. محصول نهایی این تیم در مراحل تست گیری  و آزمایش می باشد و طبق هماهنگی های انجام شده در آینده نزدیک در ساختمان آینده پژوهی نصب می گردد

آمار بازدید : 2144 بروزرسانی : نسخه قابل چاپ