مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان صفحه : تیم روبات جاروب کن

زمان ایجاد صفحه : یکشنبه 1 دی 1392

این تیم متشکل از دو تن از دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه می باشد که موفق به کسب مقام در جشنواره خوارزمی نیز گردیده اند می باشد که در زمینه طراحی و ساخت روبات هوشمند نظافت راه پله و فضاهای اداری فعالیت می نمایند. کار طراحی و ساخت این روبات در مراحل پایانی خود قرار دارد .
 

بروزرسانی شده در :