پیوندهای مرتبط با مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني

ردیفعنوان پیوندآدرس اینترنتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهراwww.buiniau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینwww.qiau.ac.ir
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)www.ikiu.ac.ir